Όνομα Έργου: Επέκταση ΧΥΤΑ Βορείου Αιγαίου
Κατηγορία: Έργο Υποδομής
Κύριος Έργου: Δήμος Ρόδου
Τοποθεσία Έργου: Παλιόμυλος-Καλλιθιών, Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 1 Χρόνος
Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευή Κυττάρου Επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : Δήμος Ρόδου
Ημερομηνία : 2013