ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Κατασκευή – Συντήρηση & Λειτουργία Ηλεκτρομηχανολογικών – Ενεργειακών – Περιβαλλοντικών – Κτιριακών – Λιμενικών – Οδικών Έργων & Έργων Πρασίνου, Δημοσίων & Ιδιωτικών, Εκπόνηση Πάσης Φύσεως Τεχνικών Μελετών, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Εμπορία Υλικών και Εξοπλισμού

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων:

 • ISO 9001:2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
 • ΙSO 14001:2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
 • ΟΗSAS 18001:2007 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ».

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα και και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2015.

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, η επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει οφέλη όπως:

 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες ( π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ)
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
 • Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (νερό κτλ), διαχείριση και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας.Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την διαχείριση περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών του οργανισμού που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό με την σειρά του επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό τρόπων για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών και μέσα από την μάθηση του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενέργεια και η εξοικονόμηση της.

Το πρότυπο OHSAS 18001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο OHSAS 18001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει:

 • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
 • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

Αντίγραφα Πιστοποιήσεων