Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εκτελεί έργα στα παρακάτω πεδία:

  • Οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας
  • Αναπαλαιώσεις – ανακαινίσεις – ειδικές εργασίες στατικής αποκατάστασης κτιρίων
  • Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Κατασκευές – ανακαινίσεις ξενοδοχείων
  • Κατασκευή – ανάπλαση αστικών χώρων πλατειών, πάρκων, υποβαθμισμένων περιοχών
  • Κατασκευές – συντηρήσεις υδραυλικών – ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • Βιομηχανικά έργα
  • Αυτοματισμοί κτιρίων