Η ομάδα της ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Κωνσταντίνος Βρούχος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., M.Sc.
Ο Κώστας Βρούχος είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της “ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με έδρα τη Ρόδο. 

Βιογραφικό

Γλυνός Στ. Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc., DIC B.Eng
Ο Ιωάννης Στ. Γλυνός είναι Πρόεδρος της ‘‘ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ με έδρα τη Ρόδο.
Βιογραφικό

Μπράτιτσης Ι. Μιχαήλ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο Μιχαήλ Μπράτιτσης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της “ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με έδρα τη Ρόδο.

Βιογραφικό