Συμμετοχή σε έργα παραχώρησης σε συνεργασία με εταιρείες leader ανά κλάδο.

  • Παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Δημοτικού ανθόκηπου «Ηχος & Φως» στη Ρόδο για την ανάπτυξη ηχοράματος – θεματικού πάρκου