Η  ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  λειτουργεί με μία καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία Οργάνωσης και Διοίκησης.

«Η επιτυχία μας είναι οι άνθρωποι μας»

Στόχος μας είναι να συνδιαμορφώνουμε κάθε φορά ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ακολουθώντας το πρότυπο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, προκειμένου να επιτύχουμε την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των συνεργατών μας και να προσφέρουμε τις συνθήκες εκείνες μέσα από τις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Επενδύοντας σε συνεχείς επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες εξέλιξης για να υποστηρίξουμε τα όνειρά και τις φιλοδοξίες των συνεργατών μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εντάσσει την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής πολιτικής που εφαρμόζει. Η εταιρεία αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη σχεδιασμού των μέτρων και των μέσων ασφάλειας έχοντας υπόψη ότι οι συνθήκες του εργοταξίου αλλάζουν και διάφορα είδη εργασιών αλληλεπικαλύπτονται χρονικά.

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποίησης OSHAS 18001 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε σύγχρονο εργοταξιακό εξοπλισμό ασφαλείας τον οποίο προμηθεύει σε κάθε εργοτάξιο ανάλογα με τη φύση του έργου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη της, στο μέτρο που της αναλογεί, για την προστασία και σεβασμό των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Δήλωση Πολιτικής κατά της Βίας και της Παρενόχλησης. 

Ε.ΔΙΑΧ.17.02_Πολιτική κατά της Βίας