Επικοινωνία

[email protected]

Ο Ιωάννης Στ. Γλυνός είναι Πρόεδρος της ‘‘ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’. Υπήρξε ιδρυτής και είναι βασικός μέτοχος στις εταιρείες ‘‘ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, “Κ. Βρούχος – Ι. Γλυνός – Μ. Μπράτιτσης Ο.Ε.” (Εμπορική εταιρεία Δομικών και Ηλεκτρολογικών Υλικών) και ‘‘Resco Ε.Π.Ε.’’ (Ενεργειακοί Σύμβουλοι).

Είναι Πολιτικός Μηχανικός κάτοχος Bachelor of Engineering (University College London, University of London) και κάτοχος Master of Science καθώς και Diploma στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London). Υπήρξε ερευνητής στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής στην εταιρεία Sir Alan Harris & Sons LTD, στο Λονδίνο. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Έχει μελετήσει και επιβλέψει πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων και είναι κάτοχος Δ’ τάξης πτυχίου στο Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) ΥΠΟΜΕΔΙ.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). Από τον Νοέμβριο 2011 αποτελεί εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Ε.Β.Ε.Δ.). Από τον Μάρτιο του 2017 είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).