Επικοινωνία

[email protected]

Ο Κώστας Βρούχος είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της “ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με έδρα τη Ρόδο. Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών ‘‘Medesco A.E.” με έδρα την Αθήνα και διαχειριστής της εταιρείας “RamphosDynamicsPC”. Υπήρξε ιδρυτής και είναι βασικός μέτοχος στις εταιρείες ‘‘Medesco A.E.’’. (Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών), ‘‘ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε’’, ‘‘Κ. Βρούχος – Ι. Γλυνός – Μ. Μπράτιτσης Ο.Ε.’’ (Εμπορική Εταιρεία Δομικών και Ηλεκτρολογικών Υλικών). Είναι ιδρυτής και διαχειριστής της Ροδιακής Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών ‘‘Resco Ε.Π.Ε.’’.

Κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ με ειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και τη Διαχείριση Έργων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), έχει εξειδικευθεί στη Χρηματοοικονομική και την Επιχειρηματικότητα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων – Project Management (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Έχει μελετήσει και επιβλέψει πλήθος ιδιωτικών τεχνικών έργων και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) στην ανώτατη τάξη (Δ). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Ρόδου, Βοηθός Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Rotary.