Όνομα Έργου: ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου
Κατηγορία: Έργο Υποδομής
Κύριος Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
Συνεργάτες: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Τοποθεσία Έργου: Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων , Χ.Υ.Τ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου.

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : Εγνατία Οδός Α.Ε
Ημερομηνία : 2015