Όνομα Έργου: Νομαρχιακό Μέγαρο Δωδεκανήσου
Κατηγορία: Αποκατάσταση Ζημιών
Κύριος Έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Τοποθεσία Έργου: Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 1 Χρόνος και 6 Μήνες
Γενικές Πληροφορίες: Αποκατάσταση Νομαρχιακού Μεγάρου Δωδεκανήσου.

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Ημερομηνία : -