Όνομα Έργου: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου
Κατηγορία: Οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας
Προϋπολογισμός: 4.409.392,00 €
Κύριος Έργου: Δήμος Ρόδου
Συντελεστές – Επιβλέποντες:
Ζαγοριανός Κωνσταντίνος (Πολιτικός Μηχανικός)
Βασιλώτος Κωνσταντίνος ( Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ)
Διακολιός Βασίλειος ( Μηχανολόγος Μηχανικός)
Κύριος Έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
Τοποθεσία Έργου: Γεννάδι, Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 540 Ημέρες
Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευή Σχολείου μετά του περιβάλλοντος χώρου

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κύριος του Έργου : Δήμος Ρόδου
Ημερομηνία : 2012