Όνομα Έργου: Νεστορίδιο Μεγάρο
Κατηγορία: Αποκατάσταση Ζημιών
Κύριος Έργου: Δήμος Ρόδου
Τοποθεσία Έργου: Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 3 Μήνες
Γενικές Πληροφορίες: Συντήρηση Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας Νεστορίδιου Μεγάρου.

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κύριος Έργου : Δήμος Ρόδου
Ημερομηνία : -