Όνομα Έργου: Μελέτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
Κύριος Έργου: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Τοποθεσία Έργου: Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή, Νότια Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Γενικές Πληροφορίες: Μελέτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες Συνολικής Καθαρής Ηλεκτρικής Ισχύος 115,439 Mw σε Συνθήκες Επί Τόπου του Έργου.

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Ημερομηνία : -