Όνομα Έργου: ΚΑΙΡ Α.Γ.Β.Ε
Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Κύριος Έργου: Ανώνυμη, Γεωργική και Βιομηχανική Εταιρεία Ρόδου με την επωνυμία « ΚΑΙΡ Α.Γ.Β.Ε»
Τοποθεσία Έργου: Καλή Διάβαση, Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 18 Μήνες
Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Καϊρ Α.Γ.Β.Ε.

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : ΚΑΙΡ Α.Γ.Β.Ε
Ημερομηνία : -