Κατηγορία: Οικοδομικό Έργο

Κύριος Έργου: ΝΥΜΦΗ Α.Ε

Τοποθεσία Έργου: Σάλακος-Ρόδος

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Γενικές Πληροφορίες: Bιομηχανία εμφιάλωσης μεταλλικού νερού – Κτιριακές Εγκαταστάσεις-Επεκτάσεις δίπλα στο κεντρικό κτίριο Παραγωγής που αποτελούν τα νέα γραφεία της επιχείρησης καθώς και τα Εργαστήρια Ποιοτικού ελέγχου

Όνομα Έργου: ΝΥΜΦΗ Α.Ε
Κατηγορία: Οικοδομικό Έργο
Κύριος Έργου: ΝΥΜΦΗ Α.Ε
Τοποθεσία Έργου: Σάλακος, Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Γενικές Πληροφορίες: Βιομηχανία εμφιάλωσης μεταλλικού νερού – Κτιριακές Εγκαταστάσεις-Επεκτάσεις δίπλα στο κεντρικό κτίριο Παραγωγής που αποτελούν τα νέα γραφεία της επιχείρησης καθώς και τα Εργαστήρια Ποιοτικού ελέγχου

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : Νύμφη ΑΕ
Ημερομηνία : -