Όνομα Έργου: Αιολικό Πάρκο Ρόδου
Κατηγορία: Αιολικό Πάρκο
Κύριος Έργου: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Συντελεστές: Μελετητής – Ευάγγελος Σπίθας (Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π)
Τοποθεσία Έργου: «ΣΤΑΥΡΩΤΗ-ΒΙΓΛΑ» Κατταβιάς, Ρόδος, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 4 χρόνια
Γενικές Πληροφορίες: Κατασκευή Αιολικού Πάρκου – Χωματουργικές εργασίες και κατασκευή εννέα θεμελίων ανεμογεννήτριων αιολικού πάρκου

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πελάτης : ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ημερομηνία : -