ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: –

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: –

ΚΟΣΤΟΣ/ΑΞΙΑ: –

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: «ΣΤΑΥΡΩΤΗ-ΒΙΓΛΑ» Κατταβιάς – Δήμου Ρόδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μελετητής – Ευάγγελος Σπίθας (Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή Αιολικού Πάρκου