Όνομα Έργου: Μελέτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κύριος Έργου: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Τοποθεσία Έργου: Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή – Νότια Ρόδος

Μελέτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες Συνολικής Καθαρής Ηλεκτρικής Ισχύος 115,439 Mw σε Συνθήκες Επί Τόπου του Έργου.

Date

20 Ιουλίου, 2017

Client

ΔΕΔΔΗΕ

Category

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ