Όνομα Έργου: Casa Cook Cos
Κατηγορία: Κατασκευή Ξενοδοχειακής Μονάδας
Κύριος Έργου: Γ. ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ Μ.Ι.ΚΕ
Τοποθεσία Έργου: Μαρμάρι, Κως, Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διάρκεια Εργασιών: 6 Μήνες
Γενικές Πληροφορίες: Καινούργια 5* Ξενοδοχειακή μονάδα

Πληροφορίες Έργου
Κατηγορία : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πελάτης : Γ. ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ Μ.Ι.ΚΕ
Ημερομηνία : 2017