Η εταιρεία μας αποτελεί και επίσημα την πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία Street Lighting Project Developer (φορέας ανάπτυξης έργων οδικού φωτισμού) του Investor Confidence Project, στην Ελλάδα.

Το Investor Confidence Project (ICP), είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην αύξηση της ροής των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας διασφαλίζοντας

  1. τον εμπεριστατωμένο σχεδιασμό των έργων
  2. την πρόβλεψη του χρηματοοικονομικού οφέλους και
  3. την ορθολογική διαδικασία ανάθεσης των έργων

Το σύστημα του ICP αποτελείται από τα Πρωτόκολλα του ICP (ICP Protocols) και την Πιστοποίηση Ετοιμότητας για Επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Investor Ready Energy EfficiencyTM Certification) που παρέχει έναν τυποποιημένο οδικό χάρτη για τους φορείς ανάπτυξης έργων (Project Developers), μια μεθοδολογία για τους διαχειριστές των έργων δοκιμασμένη στην παγκόσμια αγορά και ένα σύστημα πιστοποίησης για τους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες συστημάτων οδοφωτισμού, ώστε να διαχειρίζονται με ακρίβεια και αποδοτικότητα το ρίσκο (τους ενδεχόμενους κινδύνους) του έργου.

Συγκεκριμένα, το Investor Ready Energy EfficiencyTM (IREETM) είναι μια πιστοποίηση που παρέχεται σε έργα τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων του ICP, προήλθαν υπό την καθοδήγηση φορέων ανάπτυξης έργων (ICP Project Developers) και πιστοποιήθηκαν μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης από έναν ICP Quality Assurance Assessor. Τα έργα πιστοποιημένα με τα IREETM παρέχουν στους επενδυτές (τράπεζες και ιδιωτικά κεφάλαια), στους ιδιοκτήτες συστημάτων οδοφωτισμού (Δήμοι, Περιφέρειες κτλ.) αλλά και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ένα νέο επίπεδο εμπιστοσύνης στην ποιότητα των έργων.

Η Στήριξις Τεχνική Α.Ε., ως η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία στην Ελλάδα, ως Street Lighting Project Developer, μπορεί να παρέχει τις απαιτούμενες από τους επενδυτές εγγυήσεις, ακολουθώντας τις διαδικασίες πιστοποίησης IREE του ICP, ώστε να χρηματοδοτούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιοκτήτες συστημάτων οδικού φωτισμού.

Η εταιρεία μας, έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με τον ΟΤΕ Α.Ε. και την Globiled A.E. την εκτέλεση του έργου εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό του Δήμου Ρόδου ενώ, σε κοινοπραξία με την εταιρεία Envirofina A.E., με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει αναλάβει το αντίστοιχο έργο του Δήμου Δελφών. Το σύνολο των προς αντικατάσταση φωτιστικών ξεπερνά τα 40.000 τεμάχια.

© 2018 Stirixis Techniki S.A.

Ι. Δενδρινού 54, 85100, Ρόδος, Ελλάδα - Τηλ. (+30) 22410 22879

Developed by HighLight - Marketing & PR