Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής δέχεται τα αστικά απορρίμματα των Δήμων Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Καμείρου, Αρχαγγέλου και Ατταβύρου και της νήσου Χάλκης.

Η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)Νότιας Ρόδου σε γήπεδο έκτασης περίπου 51 στρεμμάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα ο Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής δέχεται τα αστικά απορρίμματα των Δήμων Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Καμείρου, Αρχαγγέλου και Ατταβύρου και της νήσου Χάλκης. Η χωρητικότητα του θα ανέρχεται σε 338.600 τ.μ. που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες διάθεσης απορριμμάτων για τουλάχιστον 12 έτη. Παράλληλα με την κατασκευή του ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ.

Πρόκειται για έργο πνοής για τη Ρόδο, το οποίο αναβαθμίζει περιβαλλοντολογικά όλο το νησί. Στο ΧΥΤΑ έχει τεθεί σε λειτουργία υπερσύγχρονος βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος συμβάλλει στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του ΧΥΤΑ μέσω της επαναχρησιμοποίησης προς άρδευση του καθαρισμένου από λύματα νερού.Επόμενο βήμα σύμφωνα με τον Δημοτικό Τοπικό Σχέδιο η άμεση λειτουργία του υπερσύγχρονου ΚΔΑΥ Ρόδου και η υλοποίηση έως το 2020 της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ώστε ο νέος ΧΥΤΑ Νοτίας Ρόδου να λειτουργήσει ως χώρος υγειονομικής ταφής υπολείμματος (ΧΥΤΥ).

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr εκπόνησε την Μελέτη Εφαρμογής με την οποία κατασκευάστηκε το έργο με επιτυχία από την Κ/ΞΙΑ των εργοληπτικών εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Τ.Ε .και ΕΤΕΡ Α.Ε.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (απορρίμματα) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η ΕΠΤΑ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την αδειοδότηση όσο και τον σχεδιασμό νέων σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και Χ.Υ.Τ.A. αλλά και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων.

© 2018 Stirixis Techniki S.A.

Ι. Δενδρινού 54, 85100, Ρόδος, Ελλάδα - Τηλ. (+30) 22410 22879

Developed by HighLight - Marketing & PR