ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου

Κύριος Έργου: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Τοποθεσία Έργου: Νότια Ρόδος

Διάρκεια Εργασιών: 11/03/2015 –

Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Ρόδου, Δωδεκανήσου.

Date

20 Ιουλίου, 2017

Client

ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Category

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ