• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έργο Υποδομής

  • ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εγνατία Οδός Α.Ε
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρόδος, Ελλάδα
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 11/03/2015-
  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων , Χ.Υ.Τ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου.