• ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ρόδου

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20.08.2012
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.409.392,00 €
 • ΚΟΣΤΟΣ/ΑΞΙΑ:
 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
  Οι επιβλέποντες
  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος (Πολιτικός Μηχανικός)
  Βασιλώτος Κωνσταντίνος ( Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ)
  Διακολιός Βασίλειος ( Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή Σχολείου μετά του περιβάλλοντος χώρου
Date

16 Αυγούστου, 2017

Client

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Category

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ